WE ARE A PASSIONATE TEAM

CORE VALUES

Nasi ważni harcerze.

Marcello Kronikarz Komórkowy

Patryk Ważny Zastępca

Paweł Muzyczny Drużynowy

Daniel Adwokat kwatermisztrz

Szczep Saska Kępa

Założona w roku 1958.

Contact Info

Dh Patrick Mendel

Szczepowy

patryk@7dh.co.uk